Total obalans

Gör något!

Nu måste politikerna vakna och våga ta radikala beslut! Samtidigt som stora invandrargrupper står utanför både arbetsmarknad och samhälle skriker företagen desperat efter arbetskraft. Ge företagen bidrag för att våga anställa. Var flexibel när det gäller formerna. Strunta i SFI. Svenska lär de sig på arbetsplatsen troligtvis både snabbare och bättre. Stopp för alla långbänkar och utdragna asylprocesser. Respekten för arbetsförmedlingen svajar så det är kanske bättre att tillåta nya aktörer att verka på samma marknad. Men sitt inte och vänta för det blir inte bättre.