Att välja en diktatur

Oro

Rapporter om valfusk från Turkiet är oroande. Att välja diktatur före demokrati är obegripligt. Men har valet inte gått till på rätt sätt blir resultatet lättare att förstå. Men också omöjligt att acceptera.