Glappet

Vi är där nu

Flera skånska företag vacklar om sin framtida tillväxt. Problemet stavas elbrist. Vi kan i Sverige inte alltid längre garantera elförsörjning åt de företag som vill expandera. Svensk kärnkraft skall läggas ner och kommer nog delvis ersättas av finsk kärnkraft och kraft från fossila bränslen. Besynnerligt. Ändå går ekvationen inte i hop. Vi är i ett glapp i energiomställningen som ingen tycks ta ansvar för.