Framtiden

Grym skillnad

Enligt en av många liknande lokala undersökningar i glesbygd från Ungdomsbarometern är skillnaden ganska brutal mellan killar och tjejer vad gäller planerna att läsa visare efter gymnasiet. Ungefär 46% av tjejerna och 29% av killarna är inne på det spåret. Vad detta kommer att innebära om 10 år kan man ju fundera över. En gissning är arbetsplatser som domineras av kvinnliga ledare. Finns många fördelar med detta. Samtidigt kan problematiken kring killar med låg studiemotivation verkligen bli svårt att hantera i kombination med många ensamkommande unga män utan utbildning. Känns oerhört angeläget att få in alla dessa på arbetsmarknaden.