Upptrappning

Trend

Visst ökar osäkerheten i Norden. Krisbroschyr till hushållen i Sverige och höjda krav på fler USA-soldater i Norge. Ökat försvarssamarbete med Finland. Frågan om NATO-medlemskap ligger också hela tiden och lurar i vassen. Bra för Sverige tror jag om vi väljer den vägen.