Valet i Storbritannien

Oväntat?

Försöket med ett extra val för att få en större majoritet för Brexit verkar misslyckas. Det känns bra. Tror säkert det även denna gång är unga människor som reagerat mot splittring i Europa. Drömmen vore ett nytt extra val om typ ett halvår. Då kanske stödet för Brexit är borta. Allt är dock verkligen inte bra inom EU men splittring är så mycket värre. Tror så många tar för givet att man alltid kan färdas kors och tvärs och frakta sina saker utan problem runt i Europa. Men får de som vill splittra ta över är även den friheten snart borta. Heja EU!