En bra idé

Det är nog dags

En majoritet av svenskarna vill ha tillbaka värnplikten. Det tror jag är ett bra förslag av många olika skäl. Inte minst för att öka integrationen. Sen tror jag frågan om Nato bör upp igen. Det är liksom inte ok att främmande makts stridsflygplan flyger cirklar kring våra passagerarflygplan. Det är ett hot som vi måste ta på allvar.